Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1 września 2020 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna:
23-31 grudnia 2020 r.
 

Ferie zimowe:

1-14 lutego 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:
1-6 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty:

25-27 maja 2021 r.
 

Zakończenie roku szkolnego:
25 czerwca 2021 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

2 listopad 2020 /poniedziałek/

 9-10, listopad 2020 /poniedziałek, wtorek/

4-5 stycznia 2021 /poniedziałek, wtorek/

4 czerwiec 2021 /piątek/

23 czerwca 2021 /środa/