Get Adobe Flash player

Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mechowcu jest: mgr Tomasz Wilk

 

W skład Grona Pedagogicznego wchodzą:

mgr Bogumiła Gul - nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej
mgr Kazimiera Gul - nauczyciel chemii
mgr Tomasz Wilk - nauczyciel geografii
mgr Renata Szwed - nauczyciel biologii i edukacji przedszkolnej
mgr Władysława Stolarz - nauczyciel języka polskiego
mgr Joanna Sudoł - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji przedszkolnej
mgr Barbara Skóra- nauczyciel matematyki, informatyki oraz techniki
mgr Magdalena Siwiec - nauczyciel historii i edukacji wczesnoszkolnej 
mgr Ewa Dulińska - nauczyciel języka francuskiego
mgr Barbara Rząsa - nauczyciel muzyki
ks. mgr Mariusz Bilski- nauczyciel religii
mgr Agnieszka Maciąg- nauczyciel języka angielskiego
mgr Ewa Tyczka - nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
mgr Czesława Kubiś- opiekun biblioteki szkolnej i nauczyciel fizyki
mgr Krystyna Kosiorowska - nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Szymańska - nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

KLASA I

Wychowawca: mgr Magdalena Siwiec

KLASA II 

 Wychowawca: mgr Bogusława Gul

KLASA III 

 Wychowawca: mgr Ewa Tyczka

KLASA V

Wychowawca: mgr Joanna Sudoł

KLASA VI

Wychowawca: mgr Barbara Skóra

KLASA VII

Wychowawca: mgr Władysława Stolarz