Get Adobe Flash player

Do Szkoły Podstawowej w Mechowcu uczęszczają uczniowie klas I-VII. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: zajęciach rozwijających z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, plastyki oraz zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. W budynku szkoły funkcjonuje świetlica.  

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu zlokalizowane jest obok budynku szkoły podstawowej i przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest to jedna grupa mieszana, która może liczyć 25 osób. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:30 do 17.