Get Adobe Flash player

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie organizacji zajęć w szkole od 1 września 2020 r. informuję Państwa, że od 1 września 2020 r. uczniowie muszą być wyposażeni minimum w 2 maseczki i 1 przyłbicę.

Uczniowie nieposiadający wyżej wymienionych środków ochrony osobistej nie mogą wejść na teren szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mechowcu